Lær å spille sjakk

Sjakkens historie

Sjakkens opprinnelse er ikke helt klar, men de fleste tror det utviklet seg fra tidligere sjakk-lignende spill fra India for nesten to tusen år siden. Sjakk slik vi kjenner det i dag har eksistert i mer enn 500 år!

Målet med Chess

Du og din motstander styrer begge en hær. Ditt mål er å fange motstanderen sin konge før de fanger din! Når du angriper ham uten at han kan slippe unna, kalles det "sjakkmatt" og du vinner!

Dere starter begge med en trofast hær på 16: kongen, dronningen, to tårn, to løpere, to hester og åtte bønder.

Starte et parti

I begynnelsen av partiet blir sjakkbrettet lagt ut slik at hver spiller har en hvit (eller lys) fargerute nederst på høyre side. Sjakkbrikkene blir så satt ut på samme måte hver gang. Andre raden er fylt med bønder. Tårnene går i hjørnene, deretter springerne ved siden av dem, etterfulgt av løperne, og til slutt dronningen, som alltid går på sin egen matchende farge (hvit dronning på hvitt felt, sort dronning på svart) og kongen på den gjenstående plassen.

Spilleren med de hvite brikkene flytter alltid først, så det er bare rettferdig å bytte på å spille hvit og svart. I hver tur får du flytte én av dine brikker (bortsett fra ett spesielt trekk). Så er det motstanderens tur. Og frem og tilbake, tas det turer helt til en av kongene er fanget... eller hele hæren din er utmattet!

Hvordan de ulike brikkene flytter

Hver av de 6 forskjellige typer brikker har sin egen måte å flytte på. De fleste brikker kan ikke flyttes gjennom andre brikker-- bare hesten kan hoppe over alle som kommer i dens vei! Ingen brikker kan heller ikke flyttes til et felt hvor det står en av dens egne brikker. De kan derimot flyttes sånn at de tar plassen til en motstanders brikke: det er sånn du slår ut fiender!

Kongen

Konge

Kongen er den viktigste brikken, siden å tape han betyr at partiet er over. Men han er også en av de svakeste. Derfor trenger han veldig ofte sine venner til å beskytte ham. Kongen kan flytte ett felt av gangen i hvilken som helst retning - opp, ned, til sidene og diagonalt.

Kongen kan aldri flyttes til et felt hvor han kan bli tatt (man får ikke tape med vilje). Om motstanderen din noen gang flytter kongen sin til et felt hvor du kan ta den, ikke ta kongen og si "hahahaha, jeg vinner!" Istedenfor bør du forklare hvorfor de ikke kan flytte dit. Så lar du motstanderen flytte tilbake kongen til der den stod, og velge et annet trekk.

Klikk på knappen ">" i diagrammet under for å se hvordan kongen kan flytte rundt på brettet.

Sjakk og sjakkmatt

Når en annen brikke truer med å ta kongen, kalles det "sjakk". Når det er ingen sjanse for kongen til å unngå sjakk, kalles det "sjakkmatt". Som sagt tidligere, er det sånn du vinner. Det finnes bare tre måter for kongen å komme ut av sjakk på: flytte seg ut av veien, blokkere sjakken med en annen brikke, eller fange brikken som truer kongen. Hvis en konge ikke kan unngå sjakkmatt, er partiet ferdig. Vanligvis er kongen ikke fanget eller fjernet fra brettet, men partiet er rett og slett erklært ferdig.

Dronningen

Dronning

Dronningen er den sterkeste brikken. Som kongen, kan hun flytte i en rett linje i hvilken som helst retning - fremover, bakover, sidelengs, eller diagonalt - men ulikt kongen, er hun veldig rask. Faktisk så kan dronningen flytte så langt du ønsker så lenge hun ikke går gjennom noen andre brikker på veien. Og, som med alle brikker, om dronningen slår en av motstanderens brikker, er det på dette feltet hun blir stående.

Klikk deg gjennom diagrammet under for å se hvordan dronninger flytter. Legg merke til hvordan den hvite dronningen slår den svarte dronningen og tvinger den svarte kongen til å flytte.

Tårnet

Tårn

Tårnet flytter ganske likt dronningen: så langt som ønskelig langs rette linjer, men bare fremover, bakover og til sidene (ikke diagonalt).

Løperen

Løper

Løperen er dronningens "andre halvdel". Den beveger seg så langt den vil, men bare diagonalt. Du starter med en løper på et hvitt felt og en løper på et svart felt, og som du vil merke, siden de bare beveger seg diagonalt, sitter hver løper fast på den samme fargen som de starter på. Løpere fungerer bra sammen fordi hver av dem dekker feltene som den andre ikke kan dekke.

Hesten

Hest

Springere (som også kalles hester) flytter på en veldig forskjellig måte fra de andre brikkene - de går først to felt i én retning, og vender så 90 grader og flytter et felt til, akkurat som formen på en "L". Springere er også kjent som de eneste brikkene som kan flytte over andre brikker. Folk sier ofte at springere "hopper" fordi de har denne spesial-evnen. Se på disse springer-hoppene:

Bonden

Bonde

Halvparten av arméen din til å begynne med er bønder, så det er viktig å forstå hvordan man bruker disse små karene, selv om de ikke er veldig sterke. Bønder er uvanlige fordi de bare kan flytte i én retning til vanlig, men flytter annerledes når de kan slå. Når de flytter til vanlig, kan de bare gå rett fremover, men når de slår andre brikker, går de diagonalt (på skrå) fremover. Bønder kan bare flytte frem ett felt av gangen, bortsett fra om det er denne bondens aller første flytt, da kan den flytte ett eller to felt fremover. Bønder kan bare slå brikker som står i feltet én frem og én til siden. De kan aldri flytte eller slå bakover.

Fordi de flytter og slår forskjellig, er bonden den eneste brikken som kan bli blokkert av motstanderens brikker: om det er en annen brikke direkte foran en bonde, kan ikke bonden flytte forbi eller slå den brikken.

Forvandling

Det hender at bønder er små og svake, beveger seg sakte og har trøbbel med å slåss mot raskere brikker på brettet. Men bønder tør fortsatt å drømme stort! De ønsker å være helten som regjerer over sjakkbrettet og leverer seieren. Bønder har enda en spesiell evne som kan hjelpe dem med i å gjøre drømmer til virkelighet.

Hvis en bonde når den andre siden av brettet, kan den bli til en hvilken som helst annen sjakkbrikke (dette kalles en forvandling), bortsett fra en bonde eller en konge. [MERK: En vanlig misforståelse er at bøndene bare kan veksles med en brikke som har blitt slått ut tidligere i spillet. Dette er IKKE riktig.] En bonde blir vanligvis forvandlet til en dronning, siden dette er den sterkeste brikken. Bare bønder kan forvandles; ingen annen type brikke kan gjøre dette!

En passant

Den siste regelen om bønder kalles "en passant", som er fransk og betyr "i løpet av passering." Hvis en bonde flytter to felt på sitt første trekk, og ved å gjøre det lander ved siden av en motstanders brikke (og dermed også hopper forbi den andre bondens mulighet til å ta den), får den andre bonden lov til å ta bonden i løpet av passeringen. Dette spesielle trekket må gjøres umiddelbart etter den første bonden har flyttet, etterpå kan trekket ikke gjøres. Klikk gjennom eksempelet nedenfor for å bedre forstå denne merkelige, men viktige regelen.

Rokade

En annen særregel kalles rokade og det er det eneste tilfellet hvor du kan flytte to brikker i ett trekk. Denne kombinasjonen gjør det mulig å gjøre to viktige ting samtidig: få din konge i sikkerhet (forhåpentligvis), og få ditt tårn ut av hjørnet og inn i spillet. I en spillers trekk kan man flytte kongen to felter til én av sidene og deretter flytte tårnet til den andre siden av kongen. (Se eksemplet nedenfor). Likevel, for å rokere er det nødvendig at de følgende betingelser er oppfylt:

 • det må være kongen sitt første trekk
 • det må være tårnet sitt første trekk
 • det kan ikke være noen brikker mellom kongen og tårnet som skal flytte
 • kongen kan ikke settes i sjakk eller gå gjennom sjakk

Legg merke til at når du rokerer i en retning, er kongen nærmere den siden av brettet. Dette kalles kort rokade. Å rokere til den andre siden, gjennom der hvor dronningen stod, kalles lang rokade. Uansett hvilken side man rokerer, flytter kongen alltid to felter under rokade.

Remis

Av og til avsluttes ikke sjakkpartier med en vinner, men med remis. Det er fem grunner til hvorfor et sjakkspill kan ende med remis:

 1. Posisjonen blir patt når det er en spillers tur å flytte, men kongen hans IKKE er i sjakk og han har heller ikke noen andre lovlige trekk
 2. Spillerne kan bli enige om remis og slutte å spille
 3. Det er ikke nok brikker på brettet for å tvinge frem sjakkmatt (eksempel: en konge og en løper mot konge). Remis pga. mangel av brikker!
 4. En spiller erklærer uavgjort hvis samme nøyaktige posisjonen er gjentatt tre ganger (men ikke nødvendigvis tre ganger på rad)
 5. Begge spillere har spilt femti trekk, uten at noen flyttet en bonde eller slo en eneste brikke. Dette betyr at man ikke får fremgang!

Hvis du har kommet så langt, er du klar for å spille! Etter dette kommer ekstra regler for turneringer, varianter og noen råd om hvordan man spiller god sjakk.

Sjakk960

Chess960 (også kjent som Fischer Random) er en sjakkvariant som følger alle de vanlige sjakkreglene, bortsett fra startposisjonen som tilfeldig velges i begynnelsen av hvert parti.

Det finnes to regler for plassering av brikker: løperne må stå på ulike farger, og det må finnes ett tårn på hver side av kongen. Svarte og hvite brikker skal plasseres speilet.

Det finnes nøyaktig 960 mulige utgangsposisjoner som følger disse reglene (derfor navnet "960").

Den eneste merkelige regelen er med rokade: reglene er vanligvis de samme (konge og tårnet har flyttet seg og kan ikke rokere gjennom sjakk eller under sjakk), med en regel til, nemlig at alle felter mellom kongen og det rokerte tårnet må være ledige. Og i stedet for å flytte kongen nøyaktig 2 skritt til ditt tårn, rokerer du som i vanlig sjakk: Kongen flytter til g1 når du rokerer til "kongefløyen" og til c1 når du rokerer til "dronningfløyen."

Noen turneringsregler

Mange turneringer følger et sett med felles, lignende regler. Disse reglene gjelder ikke nødvendigvis når man spiller hjemme eller på nettet

Bordet fanger

Om en spiller tar borti en av sine egne brikker, må de flytte denne brikken så lenge det er et lovlig trekk. (Naturligvis kan du ikke "ta på" en brikke på nett, så dette er en turneringsregel som ikke har noe å si når du er på nettsiden.) Om en spiller tar på en av motstanderens brikker, må de slå denne brikken. En spiller som ønsker å ta på en brikke bare for å justere brikkens posisjon på brettet må først si fra om hva de gjør, og sier vanligvis "juster" eller "j’adoube" som er fransk for "jeg justerer".

Introduksjon til klokker og tidskontroll

De fleste turneringer bruker tidtakere for å regulere tiden hvert parti tar, ikke hvert trekk. Dette kommer av at når man først startet med sjakkturneringer på 1800-tallet, var det noen spillere som bare satt der og ikke gjorde noen trekk når de hadde en tapende stilling. Denne perfekte strategien forhindret at de noen gang tapte... og turneringen fra å noen gang bli ferdig! Etter dette ble sjakk-klokken oppfunnet, og ble normal i de fleste turneringer.

Hver spiller får samme mengde tid å bruke på hele partiet, og kan selv avgjøre hvordan de vil fordele denne tiden. Når en spiller gjør et trekk, trykker de umiddelbart på en knapp eller drar i en spake for å stoppe deres egen tid fra å gå, og starter samtidig motstanderens. Om en spiller går tom for tid og motstanderen blir oppmerksom på dette, taper spilleren som gikk tom for tid partiet (med mindre motstanderen ikke har nok brikker igjen til å si sjakkmatt, da blir det remis). Klikk her for å se to spillere som spiller et tidsbasert sjakkparti!

Grunnleggende strategi

Det er fire enkle ting som hver sjakkspiller bør vite:

#1 Beskytt kongen din

Få kongen din til brettets hjørne hvor han vanligvis er tryggere. Ikke utsett rokade. Du bør vanligvis rokere så fort som mulig. Husk, det spiller ingen rolle hvor nær du er å sjakkmatte motstanderen, om kongen din blir satt sjakkmatt først!

#2 Ikke gi vekk brikker

Ikke mist brikkene dine uforsiktig! Hver brikke er verdifull, og du kan ikke vinne et parti uten brikker til å sjakkmatte kongen med. Det finnes et enkelt system som de fleste spillere bruker til å holde oversikt over den relative verdien av hver sjakkbrikke:

 • En bonde er verdt 1
 • En hest er verdt 3
 • En løper er verdt 3
 • Et tårn er verdt 5
 • En dronning er verdt 9
 • Kongen er uendelig verdifull

Ved spillets ende betyr disse poengene ingenting - det er bare et system som du kan bruke til å ta avgjørelser mens du spiller, som hjelper deg å vite når du skal ta, bytte, eller gjøre et annet trekk.

#3 Kontroller midten

Du burde prøve å kontrollere midten av brettet med dine brikker og bønder. Hvis du kontrollerer midten, vil du ha mer plass til å flytte brikkene dine og gjøre det vanskeligere for motstanderen å finne gode felt for sine brikker. I eksempelet nedenfor gjør hvit gode trekk for å kontrollere midten mens svart gjør dårlige trekk.

#4 Bruk alle brikkene dine

I eksemplet ovenfor fikk hvit alle sine brikker inn i spillet! Brikkene dine gjør ingenting fornuftig når de fortsatt er plassert på første raden. Prøve å utvikle alle dine brikker slik at du har flere å bruke når du angriper kongen. Å bruke bare én eller to brikker vil ikke fungere mot en brukbar motstander.

Bli bedre i sjakk

Å kunne reglene og grunnleggende strategier er bare begynnelsen - det er så mye å lære i sjakk at du aldri kan lære deg alt i løpet av livet! For å forbedre deg må du gjøre tre ting:

#1 – Spill

Bare fortsett å spill! Spill så mye som mulig. Du bør lære fra hvert parti - de du vinner og de du taper.

#2 - Studer

#3 - Ha det gøy

Ikke bli motløs hvis du ikke vinner alle dine partier umiddelbart. Alle taper - selv verdensmestere. Så lenge du fortsetter å ha det gøy og lærer av partiene du taper så du kan nyte sjakk for alltid!