Lär dig spela schack

Schackets historia

Schackets ursprung är inte helt fastställt, men de flesta tror att det utvecklades från tidigare schack-liknande spel som spelades i Indien för nästan två tusen år sedan. Dagens schack har funnits i mer än 500 år!

Målet i Schack

Du och din motståndare är båda ledare för varsin armé. Ditt mål är att fånga den andra arméns kung (innan de fångar din)! När du attackerar honom och han inte längre kan fly så kallas det "schackmatt", och då vinner du!

Båda börjar med en trogen armé som består av 16 pjäser: Kungen, Damen, två Torn, två Löpare, två Hästar (även kallad Springare), och åtta Bönder.

Starta ett parti

Vid början av partiet ställs brädet upp så att bägge spelarna har den vita (eller ljusa) rutan i sitt nedre högra hörn. Schackpjäserna placeras sedan ut likadant varje gång. Den andra raden fylls med bönder. Tornen placeras i hörnen på den första raden, sedan ställs springarna bredvid dem, följt av löparna, och till sist kommer damen och kungen. Damen står alltid på den ruta som matchar hennes färg (vit dam på vit ruta, svart dam på svart ruta).

Spelaren med de vita pjäserna flyttar alltid först, så det är mest rättvist att turas om att spela som vit och svart. Varje gång det är din tur får du flytta en av dina pjäser (förutom vid ett speciellt drag). Sedan är det din motståndares tur. Så fortsätter det, ni gör var annat drag tills dess att en av kungarna inte kan fly... eller hela din armé är uttröttad!

Hur schackpjäserna rör sig

Var och en av de sex olika sorternas schackpjäser har sitt eget sätt att röra sig. De flesta pjäserna kan inte flytta sig genom andra pjäser -- bara hästen kan hoppa över alla som kommer i dess väg! Ingen pjäs kan heller flytta sig till en ruta där en av deras egna pjäser står. De kan däremot flytta till en ruta där en av motståndarens pjäser står: det är så du slår ut fienderna!

Kungen

Kung

Kungen är den viktigaste pjäsen, eftersom att om du förlorar honom är spelet slut. Men han är även en av de svagaste. Därför behöver han väldigt ofta sina vänner för att beskydda honom. Kungen kan flytta en ruta i vilken riktning som helst - upp, ner, åt sidorna, och diagonalt.

Kungen får aldrig flytta sig till en ruta där han kan bli tagen (man får inte förlora med mening). Om din motståndare någon gång flyttar sin kung till en ruta där du kan ta den, ta inte kungen och säg "hahahaha, jag vinner!", utan förklara istället varför de inte kan flytta dit. Då kan din motståndare ställa tillbaka kungen där den stod, och välja ett annat drag.

Klicka på ">"-knappen i diagrammet nedan för att se hur kungen kan flytta sig runt brädet.

Schack och Schackmatt

När en annan pjäs hotar att ta kungen, kallas det 'schack'. När kungen inte kan fly undan från schack, kallas det 'schackmatt'. Som sagt så är det så man vinner. Det finns bara tre sätt en kung kan komma ut ur schack: flytta undan, blockera schacket med en annan pjäs, eller ta den pjäs som hotar kungen. Om en kung inte kan komma undan schackmatt är spelet slut. Kungen blir inte borttagen från brädet som de andra pjäserna, utan spelet är helt enkelt slut.

Damen

Dam

Damen är den starkaste pjäsen. Precis som kungen kan hon flytta rakt i vilken riktning som helst - framåt, bakåt, åt sidorna, eller diagonalt - men till skillnad från honom, är hon väldigt snabb. Faktum är att hon kan flytta så långt som hon vill, så länge hon inte flyttar sig genom någon annan pjäs. Och om damen tar en av motståndarens pjäser, så är det den rutan hon stannar på, precis som alla andra pjäser gör.

Klicka igenom diagrammet under för att se hur damen rör sig. Lägg märke till hur den vita damen tar den svarta damen, och att den svarta kungen då måste flytta sig.

Tornet

Torn

Tornet flyttar sig ungefär som damen: så långt den vill i en rak linje, men bara framåt, bakåt och åt sidorna (inte diagonalt).

Löparen

Löpare

Löparen är den "andra halvan" av damen. Den flyttar sig så långt den vill, men bara diagonalt. Du börjar med en löpare på en ljus ruta och en löpare på en mörk ruta, och du kommer märka att de är fast på den färg de startade på, eftersom de bara rör sig diagonalt. Löpare fungerar bra tillsammans, eftersom var och en då täcker de rutor som den andra inte kan.

Springaren

Springare

Hästarna (eller Springarna) flyttar väldigt annorlunda mot de andra pjäserna - de går två rutor åt ett håll, och sedan en ruta till i en 90 graders vinkel, precis som formen av ett "L". Hästar är också de enda pjäserna som kan flytta över andra pjäser. Folk säger ofta att hästar "hoppar" på grund av den speciella egenskapen. Kolla in dessa hästhopp:

Bonden

Bonde

Hälften av din startarmé är bönder, så det är väldigt viktigt att förstå hur man använder dessa små pjäser, även om de inte är så starka. Bönder är ovanliga då de förflyttar sig på ett sätt, men tar pjäser på ett annat sätt. När de flyttar går de bara framåt, men när de tar pjäser går de diagonalt. Bönder kan bara gå framåt en ruta i taget, förutom vid deras första drag, då de kan gå en eller två rutor framåt. Bönder kan bara ta andra pjäser en ruta diagonalt framför dem. De kan aldrig flytta eller ta pjäser bakåt.

Eftersom de flyttar och tar pjäser på olika sätt, är bonden den enda pjäsen som kan bli blockerad av motståndarens pjäser: om det står en annan pjäs precis framför en bonde kan han inte flytta förbi eller ta den pjäsen.

Förvandling

Bönder må vara små och svaga, flytta sig långsamt och ha problem med att slåss mot de större pjäserna på brädet, men bönder har fortfarande stora drömmar! De vill bli hjälten som styr över schackbrädet och ger dig segern. Och bönder har en till speciell egenskap som kan hjälpa till att förverkliga deras drömmar.

Om en bonde når den andra sidan av brädet kan den bli vilken annan schackpjäs som helst, förutom en bonde eller en kung (detta kallas promovering). [OBS: En vanlig missuppfattning är att bönder bara kan bli utbytta mot en pjäs som redan blivit tagen. Detta är INTE sant.] En bonde är oftast promoverad till en dam, för att hon är den starkaste pjäsen. Det är bara bönder som kan bli promoverade; inga andra pjäser kan göra detta!

En passant

Den sista regeln om bönder kallas "en passant," vilket är franska och betyder "i förbigående". Om en bonde flyttar två rutor i sitt första drag, och då landar bredvid en av motståndarens bönder (och på så sätt undviker att kunna bli tagen av motståndarens bonde), har den andra bonden möjligheten att ta den första bonden som om den bara flyttade en ruta framåt. Detta speciella drag måste göras draget efter den första bonden flyttades, annars försvinner möjligheten att ta bonden. Klicka igenom exemplet nedan för att bättre förstå denna udda, men viktiga regel.

Rockad

En annan specialregel kallas rockad, det är den enda gången du får flytta två pjäser i samma drag. Detta kombinationsdrag låter dig göra två viktiga saker i ett drag; få din kung i säkerhet (förhoppningsvis), och få ut ditt torn ur hörnet och in i spelet. Under en spelares tur får han flytta sin kung två rutor åt en sida, och sedan flytta tornet till den andra sidan av sin kung. (Se exemplet nedan.) För att få utföra en rockad måste dock följande villkor uppfyllas:

 • det måste vara kungens första drag
 • det måste vara tornets första drag
 • det kan inte finnas några pjäser mellan kungen och tornet för att flytta
 • kungen får inte stå i schack eller passera schack

Notera att när du utför en rockad åt ett håll hamnar kungen närmare sidan av brädet. Det kallas för kort rockad. Att göra en rockad åt det andra hållet där damen stod tidigare, kallas lång rockad. Oavsett vilken sida man gör en rockad åt, flyttar kungen alltid två rutor.

Oavgjort

Ibland slutar inte ett parti med vinst eller förlust, utan med remi, dvs. oavgjort. Det finns 5 olika orsaker till att ett parti kan sluta i remi:

 1. Partiet slutar i patt när det är den ena spelarens tur och han inte kan göra några tillåtna drag, förutsatt att kungen INTE står i schack
 2. Spelarna kan komma överens om oavgjort och sluta spela
 3. Det finns inte tillräckligt med pjäser på brädet för att göra schackmatt (till exempel en kung och en löpare mot bara en kung). Remi genom utmattning!
 4. En spelare förklarar oavgjort om samma exakta positionen upprepas tre gånger (men inte nödvändigtvis tre gånger i rad)
 5. Femtio drag har spelats i rad av varje spelare utan att man flyttat en bonde eller tagit en pjäs. Det här betyder att man inte gör några framsteg!

Om du har kommit så här långt är du redo att spela! Efter detta kommer extra regler för turneringar, olika varianter och lite inledande tips för hur man spelar bättre schack.

Schack960

Chess960 (också känt som Fischer Random) är en schackvariant som följer spelets normala regler, men startpositionen för pjäserna väljs slumpartat före matchen börjar.

Det finns två regler för placering av pjäser: löparna måste stå på olika färger, och det måste finnas ett torn på vardera sida om kungen. Svarta och vita pjäser speglas och har samma uppställning.

Det finns exakt 960 möjliga utgångspositioner som kan uppstå genom dessa regler (därför namnet "960").

Den enda udda regeln berör rockad: reglerna är i princip samma (kungen och tornet får inte ha flyttat tidigare och man kan inte göra rockad genom schack eller när man står i schack), med tillägget att alla pjäser mellan kungen och tornet måste vara fria. Dessutom, istället för att flytta kungen två steg mot tornet blir resultatet som i vanligt schack: kungen landar på g1 när du gör rockad mot kungaflygeln, och c1 när du gör rockad på "damflygeln."

Några turneringsregler

Många turneringar följer en serie stadgade regler. Dessa regler tillämpas inte nödvändigtvis på online- eller hemmaturneringar

Rörd är förd

Om en spelare rör vid en av sina egna pjäser måste de flytta den pjäsen så länge den kan göra ett lagligt drag. (självfallet kan du inte röra vid en pjäs online, så det här är en turneringsregel som inte gäller på hemsidan). Om en spelare rör vid motståndarens pjäs måste de slå den pjäsen. Om en spelare vill röra vid en pjäs för att justera den på brädet måste de först berätta vad de tänker göra, oftast genom att säga "justering".

Introduktion till klockor och timers

De flesta turneringar använder timers för att reglera tiden som varje parti tar, inte varje drag. Så är det därför att när man först började spela schackturneringar på 1800-talet fanns det dem som kunde sitta i flera timmar utan att göra något om de höll på att förlora. Denna perfekta strategi förhindrade att de någonsin förlorade... och turneringen kunde aldrig avslutas! När schackklockan uppfanns blev den standard i de flesta turneringar.

Varje spelare får samma mängd tid att förbruka över hela partiet, och de bestämmer själva hur de spenderar tiden. När en spelare gör ett drag trycker de på knappen eller drar i spaken som stannar deras klocka, och startar motståndarens. Om en spelare får slut på tid och motståndaren uppmärksammar detta har den vars tid tog slut förlorat partiet (om inte motståndaren har för få pjäser för att göra schackmatt, då blir det lika). Klicka här för att titta på två spelare som spelar ett tidsbaserat parti!

Grundläggande strategi

Det finns fyra enkla saker som varje schackspelare bör känna till:

#1 Skydda din kung

Flytta kungen till ett av dina hörn, där står han oftast säkrare. Glöm inte att göra rockad. I regel ska du göra rockad så fort som möjligt. Kom ihåg att det kvittar hur nära du är att göra schackmatt om din egen kung blir offer för schackmatt först!

#2 Ge inte bort pjäser

Se till att du inte vårdslöst förlorar dina pjäser! Varje pjäs är värdefull. Du kan inte vinna ett parti utan pjäser att göra schackmatt med. Det finns ett enkelt system som de flesta spelare använder för att hålla koll på de olika pjäsernas värde:

 • En bonde är värd 1
 • En springare är värd 3
 • En löpare är värd 3
 • Ett torn är värt 5
 • En dam är värd 9
 • Kungen är oändligt värdefull

Vid slutet av ett parti betyder dessa poäng ingenting - det är simpelt sagt bara ett system du kan få bruk av under spelets gång, som hjälper dig avgöra när du ska slå, byta pjäser, eller göra andra drag.

#3 Kontrollera centrum

Du bör försöka ta kontroll över brädets centrum med dina pjäser och bönder. Om du har kontroll över brädets centrum kommer du att ha en större yta att flytta dina pjäser på och du gör det svårare för din motståndare att hitta bra rutor för sina. I exemplet nedan gör vit bra drag för att ta kontroll över centrum, medan svart gör dåliga drag.

#4 Använd alla dina pjäser

I exemplet ovan har vit alla sina pjäser med i spelet! Dina pjäser gör ingen nytta om de sitter på första raden. Försök få ut alla dina pjäser så att du kan använda flera stycken vid ett anfall mot kungen. Att bara använda en eller två pjäser i ett anfall kommer inte vara tillräckligt mot ens en halvbra motståndare.

Bli bättre på Schack

Att känna till reglerna och grundläggande strategier är bara början - det finns så mycket att lära sig i schack att det skulle ta flera livstider att kunna allt! För att bli bättre måste du göra tre saker:

#1 - Spela

Fortsätt bara att spela! Spela så mycket som möjligt. Du bör ta lärdom av varje parti - både vid vinst och förlust.

#2 - Studera

#3 - Ha roligt

Tappa inte modet om du inte vinner alla dina partier direkt. Alla förlorar - även världsmästare. Så länge du fortsätter att ha kul och lär dig från dina förluster kommer du att njuta av schack för alltid!