Varför alla älskar ChessKid!

Omdömen:


Hej, föräldrar och tränare, lärare och distrikt, hemskolningsprogram och alla som använder ChessKid! Många av er har redan förälskat sig i vår hemsida därför att...

 • ChessKid är säkert
 • ChessKid är roligt
 • ChessKid är enkelt
 • ChessKid tillhandahåller management- och diagnostiska verktyg
 • ChessKid kommer göra ditt barn motiverat att lära sig och förbättra sin schackförmåga
 • ChessKid har alla verktygen du behöver för att starta och driva ett framgångsrikt schackprogram

Tror du inte oss? Se våra användares omdömen!

 • Föräldrar och barn - Föräldrar och barn är uppenbarligen de mest regelbundna användarna på vår sida! Här kommer några fina uttalanden från dem om hur det är att använda ChessKid dagligen.
 • Tränare och klubbar - Tränare har behövt bättre, mer intuitiva metoder för att hantera sina schackklubbars verksamheter i flera år. Med ChessKid har de nu allt de behöver.
 • Lärare och skolor - Lärare behöver verktyg som gör deras liv enklare, inte svårare! ChessKid är den enda hemsidan för barn och skolastiska schackprogram som åstadkommer just det!
 • Skoldistrikt - ChessKid kan användas på distriktsnivå för att hjälpa till att samordna organisationer i program som omfattar hela städer eller kommuner.
 • Hemskolning - Hemskolningsprogram förtjänar åtkomst till samma läroplan och infrastruktur som statligt sponsrade skolor och privatskolor. ChessKid erbjuder detta!

Dina barn vill vara "en av alla ChessKids!"

Du har hört Cool Kids med Echosmith; nu får du höra vår version! Önskar du inte att du kunde vara som en ChessKid?