The #1 Chess Website For Kids

For Kids to Learn and Play Chess

For Parents and Coaches to Teach Chess

Người mới chơi?

Học ngay

An toàn cho trẻ

ChessKid là gì?

Tối ưu để hoạt động

Chương trình Cờ Vua học đường

  • Chương trình hấp dẫn
  • Dễ dàng quản lý Câu lạc bộ/Lớp học
  • Thẻ theo dõi Học sinh
  • Tổ chức giải đấu
ChessKid dành cho Trường học

Huấn luyện thật dễ dàng

ChessKid dành cho Huấn luyện viên

Có gì mới?

Beat FunMasterMike: Episode 76

Beat FunMasterMike: Episode 75

Battle of the Ages: ChessKids vs. Streamers on February 12!

The Complete Guide To ChessKid.com Features

Thêm