The #1 Chess Website For Kids

For Kids to Learn and Play Chess

For Parents and Coaches to Teach Chess

Người mới chơi?

Học ngay

An toàn cho trẻ

ChessKid là gì?

Tối ưu để hoạt động

Chương trình Cờ Vua học đường

  • Chương trình hấp dẫn
  • Dễ dàng quản lý Câu lạc bộ/Lớp học
  • Thẻ theo dõi Học sinh
  • Tổ chức giải đấu
ChessKid dành cho Trường học

Huấn luyện thật dễ dàng

ChessKid dành cho Huấn luyện viên

Có gì mới?

The Shreyas Royal Fork: Episode 6

Join Us At The 2024 ChessKid National Festival

CM Aaron Mendes Wins 2023 ChessKid YSCC

Beat FunMasterMike: Episode 85

Thêm