Centrum pomocy turniejowej

Witamy w turniejowym Centrum Pomocy! Prosimy przeczytaj najczęściej zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają turnieje oraz w jaki sposób możesz je najlepiej wykorzystać.


Kto może dołączyć do turnieju?

Każde dziecko na ChessKid.com może dołączyć do turnieju

W jaki sposób działają turnieje online na ChessKid.com?

ChessKid.com stosuje popularny i łatwy do zrozumienia system kołowy dla turniejów szachowych. W turniejach kołowych każdy zawodnik gra z każdym zawodnikiem dwa razy (raz białymi, a raz czarnymi). Przykład małego turnieju kołowego jest pokazany poniżej.

  1 2 3 4 Punkty Dogrywka
1. Gracz 1 (1200) X ½  1 1  ½ 1  1 5 11.5
2. Gracz 2 (1200) 0  ½ X 0  1 1  ½ 3 7.5
3. Gracz 3 (1200) ½  0 0  1 X 0  ½ 2 6.5
4. Gracz 4 (1200) 0  0 ½  0 ½  1 X 2 4.5

Turniej kołowy jest bardzo skuteczny, ponieważ każdy zawodnik gra z każdym innym, a potem zwycięzca jest wyłaniany na podstawie ogólnego wyniku. Jednak, jeśli jest DUŻO graczy, wtedy turnieje kołowe mogą zabrać bardzo dużo czasu. W takim wypadku format knock-out może być wprowadzony, aby turniej poszedł szybciej.

W jaki sposób działają turnieje kołowe w systemie knock-out?

Knock-out ma miejsce kiedy jest za wiele zawodników do rozegrania pojedynczej rundy w systemie kołowym. W knock-out zawodnicy podzieleni są na małe grupy, a zwycięzca/zwycięzcy poszczególnych grup są połączeni ze sobą tworząc nową grupę. Zwycięzca/zwycięzcy tej finałowej grupy są zwycięzcami całego turnieju. Liczba zawodników, która awansuje jest wybierana przez Dyrektora Turnieju na początku turnieju. Może zdarzyć się tak, że tylko 1 zawodnik z każdej grupy przechodzi, aczkolwiek może być ich więcej.

Czy możesz wyjaśnić format turnieju? Co oznacza 5(2)->2+?

<Gracz z grupy>(<Równoczesne partie z przeciwnikiem>)-><Graczy awansuje z grupy>[+ = Bez dogrywek]

Przykład 1: 5(2)->2+ oznacza 5 zawodników w każdej grupie, grających obie partie z danym przeciwnikiem w tym samym czasie, 2 zawodników awansuje z każdej z grupy, nie ma dogrywek

Przykład 2: 8(1)->1 oznacza 8 zawodników w każdej grupie, grających jedną partię z danym przeciwnikiem po kolei, 1 zawodnik awansuje z każdej z grup, stosuje się dogrywki

Kiedy rozpoczynają się partie turniejowe? Co jeśli mój przeciwnik się nie ruszy?

Jak tylko turniej się rozpocznie, a pary zostaną wygenerowane, zegary wszystkich graczy ruszą natychmiast. Jeśli żaden ruch nie zostanie wykonany przed kontrolą czasu, wtedy partia zostanie automatycznie poddana, jako "przerwa na żądanie" lub przegrana na czas. To wpływa na turniej obu zawodników oraz bilans szachów online, ale NIE wpływa na klasyfikację.

Od czego zależy rozstawienie oraz przydzielanie do grup w wielogrupowych turniejach?

W turniejach wielogrupowych zawodnicy umieszczani są w grupach począwszy od najwyżej notowanego gracza, a kończąc na najniżej notowanym. Na przykład w turnieju w którym bierze udział 25 zawodników i jest on podzielony na 5 grup, z których każda ma po 5 osób, najlepszy rankingowo zawodnik będzie grał w grupie nr 1, drugi w grupie nr 2, trzeci w grupie nr 3 i tak dalej. Kiedy do każdej grupy zostanie już przydzielony jeden zawodnik, wszystko zaczyna się od nowa, zaczynając od grupy nr 1. Tak więc, w tym przykładzie w grupie nr 1 zagraliby zawodnicy: #1, #6, #11, #16 i #21. Ten sposób umieszczania zawodników zapewnia to, że w ostatniej rundzie pozostaną najlepsi gracze zmagający się o zwycięstwo w turnieju.

Jak wielu jest tam zwycięzców? Dlaczego czasem jest 1 zwycięzca, a czasem więcej?

W turniejach ChessKid.com jakikolwiek turniej z mniej niż ośmioma zawodnikami będzie miał tylko jednego zwycięzcę. Turnieje z ośmioma lub więcej zawodnikami będą miały rozdział na 1-3 miejsce

Co się dzieje, kiedy jest wynik ex aequo? I czym jest dogrywka?

Jeśli 2 zawodników w grupie ma taki sam wynik, każdy z nich awansuje. Dyrektorzy Turnieju mają możliwość użycia dodatkowej metody dogrywki (używamy Systemu Sonneberga-Bergera), która bierze pod uwagę siłę gry przeciwników. Jeśli dwóch zawodników ma taki sam wynik oraz taki sam wynik dogrywki, oboje awansują.

Poniżej znajduje się przykład działania systemu dogrywki:

Grupa # 1 2 3 Punkty Dogrywka
1. Bob X 1 1  1 3 4.5
2. Mary 0 0.5  0 X 1.5 3.75
3. John 0 0 X 0.5 1.5 2.25

Punkty zdobyte przez zawodnika w dogrywce są obliczane poprzez dodanie sumy punktów zawodnika, którego pokonał oraz połowy sumy punktów zawodnika, z którym zremisował.

Bob wygrał dwie partie z Johnem oraz jedna partię z Mary. Tak więc Bob zdobywa 2x1.5 punktów od Johna i 1.5 od Mary, co razem daje 4.5 punkty w dogrywce.

John wygrał jedną partię i zremisował jedną partię z Mary. Tak więc, John otrzymuje 1.5x1.5 punktów od Mary, reasumując daje to 2.25 punkty w dogrywce.

Mary wygrała jedną partię z Bobem oraz zremisowała jedną partię z Johnem. Tak więc, Mary otrzymuje 1x3.0 punkty od Boba i 0.5x1.5 punktów od Johna, co razem daje 3.75 punkty w dogrywce.

Czym są turnieje tematyczne?

Turnieje tematyczne nakazują rozpoczynać partię od wcześniej ustalonej pozycji początkowej (takiej jak na przykład pierwsze trzy posunięcia z Gambitu Królewskiego). Pozwala to zawodnikom na rozegranie podobnych partii i sprawdzenie siebie nawzajem w określonych debiutach. Turnieje tematyczne są oznaczane specjalną ikoną, a także pokazują początkową pozycję partii.

Czym są punkty turniejowe?

Punkty turniejowe są zbierane poprzez rywalizowanie w turniejach ChessKid.com. Bierzemy pod uwagę następujace cztery czynniki, które wpływają na ilość punktów otrzymanych przez zawodnika w turnieju:

  • Mnożnik oparty o twoje końcowe miejsce finałowe (P)
  • Przewidywana liczba rund (R)
  • Maksymalny rozmiar grupy (G)
  • Średnia klasyfikacja wszystkich zawodników w turnieju (S)

Formuła: 10 * (P * (1.5R) * G * (S / 1000))

Jak obliczyć "P"

POZYCJA KOńCOWA WARTOść "P"
1 .5
2 .25
3 .15
4+ .1 * ((((T / 2) - 2) - (p - 3)) / ((T / 2) - 2))
L = Liczba Graczy p = końcowa pozycja (p musi być mniejsze lub równe połowie T, aby zdobyć punkty)

"R" jest liczone jako (G/A)^X = T, rozwiązanie dla X. (A = liczba graczy, którzy awansują w grupie)

KALKULATOR PUNKTóW
Pozycja końcowa
Liczba graczy
Rozmiar grupy
Zawodnicy do awansu
Średni ranking
Obliczone P
Obliczone R
Punkty turniejowe

Jak mogę się wycofać z turnieju?

Możesz wycofać się z turnieju w każdej chwili używając łącza służącego do wycofania się, które umieszczone jest po prawej stronie każdej strony głównej turnieju. Jednakże wycofanie się z turnieju, w którym wciąż grasz partie, automatycznie spowoduje rezygnację ze wszystkich turniejowych partii na czas i wpłynie negatywnie na twój procentowy wskaźnik maksymalnego dozwolonego przekroczenia czasu oraz na twój ranking, nawet jeśli żadne ruchy nie zostały wykonane.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Turniejów, prosimy skontaktuj się z naszym zespołem Pomocy Technicznej!